• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Naša škola
     • Zmeny v chode školy

      S uvoľnením epidemiologických opatrení súvisia aj zmeny v chode školy:

      - od budúceho týždňa je Bratislava v covid automate - ružová

      - čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti je potrebné odovzdať len vtedy, ak žiak chýba v škole viac ako 3 dni. (Do troch dní sa počíta aj sobota a nedeľa.) -

     • Zmeny k 3. 5. 2021

      Na základe novej vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 zo dňa 28.04.2021 a informácií MŠVVaŠ SR sa od 3. 5. 2021 menia niektoré protiepidemiologické pravidlá v škole:

      • žiak sa nepotrebuje pri nástupe do školy preukázať negatívnym testom na COVID 19
      • žiak prinesie 3. 5. 2021 čestné vyhlásenie zákonného zástupc
     • ŠKD

      Od pondelka 3. 5. 2021 otvárame ranné oddelenie ŠKD v čase od 6:30 hod do 7:30 hod. Svoje dieťa môžete prihlásiť elektronicky prostredníctvo EduPage. Prihlasovanie bude prístupné od 29. 4. 2021 od 14:00 hod. do 30. 4. 2021 do 14:00 hod.

      Z organizačných dôvodov, ak nestihnete dieťa prihlásiť elektronicky, je potrebné to riešiť individuálne mailom na info@skolalamac.sk.

     • Testovanie

      Školské testovanie zákonných zástupcov a žiakov bude prebiehať v sobotu 1.5.2021 v MOM Na barine 15.

      Kloktacie testovanie žiakov 3. - 9. ročníka, ktorí sú prihlásení, bude v piatok 30. 4. 2021 v škole.

      Harmonogram testovanie 1. 5. 2021 na MOM - Harmonogram_01.05.2021_MOM.pdf

     • Testovanie na COVID 19

      Testovanie žiakov na COVID 19 bude organizované podľa vekových kategórii:

      1. - 2. ročník - žiaci sa netestujú. V pondelok pri nástupe do školy musí žiak odovzdať čestné vyhlásenie a jeden rodič musí mať k nahliadnutiu negatívny test na Covid 19 (nie starší ako 7 dní), prípadne potvrdenie o prekonaní choroby Covid 19 – nie staršie ako 180 dní alebo očkovanie po oboch dávkach mRNA vakcíny ( Pfizer alebo Moderna), 28 dní po prvej dávke vektorovej vakcíny (AstraZeneca), prípadne potvrdenie od lekára na kontraindikácie na testovanie. - vždy v pondelok odovzdajú žiaci čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti triednej pani učiteľke alebo ho vyplnia elektronicky cez EduPage.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje