• Ponuka práce

      Základná škola ponúka prácu na pracovnú pozíciu - školník (kurič, záhradník). Požadované vzdelanie SOŠ, bezúhonnosť (bez záznamu v registri trestov), manuálne zručnosti - základné údržbárske práce (vodoinštalatérske, maliarske a murárske, elektrikárske, stolárske a pod. Bližšie informácie môžete získať telefonicky na čísle 02/ 64780640 alebo mailom na adrese: info@skolalamac.sk.

     • Súťaž o najkrajšiu nástenku

      Žiacky parlament organizoval súťaž o najkrajšiu vianočnú nástenku. Na I. stupni vyhrala trieda 3.B a na II. stupni mali najkrajšiu nástenku žiaci 6.A. Špeciálnu cenu dostala 6.B za najkrajšie vyzdobenú triedu.

     • Vianočné prázdniny

      Vianočné prázdniny začínajú 24. 12. 2018 a končia 7. 1. 2019. Poslený deň v škole je 21. 12. 2018 (piatok). V tento deň končí vyučovanie po 5. hodine. Žiaci počas 3. - 5. hodiny majú Vianočnú burzu. Školský klub detí je do 16.00 hod. Po prázdninách sa začína vyučovanie 8. 1. 2019 (utorok).

      Prajem všetkým krásne sviatku v kruhu najbližších, veľa spoločných chvíľ s deťmi a v novom roku veľa zdravia šťastia, vzájomného porozumenia, tolerancie a lásky, Mgr. Alena Petáková.

     • Školský klub detí

      Dňa 21. 12. 2018 bude Školský klub detí otvorený do 16.00 hod. z prevádzkových dôvodov. Prosíme rodičov, aby prišli vyzdvihnúť deti do tohoto času, prípadne deti mali lístok, že môžu odísť samé domov alebo v sprievode inej osoby.

     • Zmena školského poriadku

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe zistených skutočností ohľadom doterajšieho nerešpektovania zákazu používania mobilných telefónov v škole, sme upravili školský poriadok. V ňom sme vyšpecifikovali výchovné opatrenia týkajúce sa porušovania pravidiel ohľadom mobilných telefónov (nájdete vyznačené v texte žltým).

     • Vianočná besiedka

      Srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku žiakov školy, ktorá bude dňa 18. 12. 2018 o 17.00 hod. v kine Lamač.

      Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov Vás chceme poprosiť, aby ste neodchádzali počas vystúpenia žiakov a pozreli si celý program. Urobíte tým radosť deťom, ktoré sa na vystúpenie spolu s pani učiteľkami pripravovali.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 19. 1. 2019
  • Fotogaléria