• Voľné pracovné miesto

      Hľadáme učiteľku II. stupňa ZŠ na predmet hudobná výchova na 10 hodín týždenne od 3. 12. 2018 do konca školského roka. Potrebné je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru.

      Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefonnom čísle 0904 765 188 alebo mailom - info@skolalamac.sk, prípadne osobne u riaditeľky školy.

     • Odstávka vody v škole 13.11.2018

      Dňa 13. 11. 2018 bude v čase medzi 9.00 - 12.00 hod. dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu.
      Prosíme pridajte deťom dostatok tekutín na pitie. Obed v školskej jedálni bude zabezpečený ako suchá strava: obložená bageta šunkou, syrom a zeleninou, džús pomarančový 250ml, ovocie.

     • Rodičovské stretnutie

      Zasadanie pedagogickej rady a rodičovské stretnutie.

      Pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12. 11. 2018 v čase od 17.00 hod. Rodičovskému stretnutiu predchádza zasadanie pedagogickej rady k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov za I. štvrťrok školského roku 2018/2019. Bližšie inštrukcie (napr. či bude mať trieda konzultačné alebo triedne rodičovské stretnutie) zadáva triedna pani učiteľka.

     • Riaditeľské voľno, štátne sviatky a jesenné prázdniny

      29. 10. 2018 - riaditeľské voľno

      30. 10. 2018 - štátny sviatok

      31. 10. 2018 - jesenné prázdniny

      1. 11. 2018 - deň pracovného pokoja

      2. 11. 2018 - jesenné prázdniny

      NR SR na deň 30. 10. 2018 (utorok) vyhlásila výnimočný štátny sviatok k 100. Výročiu vzniku ČSR. V dňoch 31. 10. – 2. 11. 2018 (streda – piatok) sú jesenné prázdniny žiakov v zmysle POP na rok 2018/2019. Pričom 1. 11. 2018 je vyhlásený ako deň pracovného pokoja - Sviatok všetkých svätých. Preto 29. 10. 2018 z prevádzkových dôvodov majú žiaci riaditeľské voľno. Celý týždeň od 29. 10. 2018 - 2. 11. 2018 nebude prebiehať vyučovanie.

     • Fotografovanie portrétov

      17. 10. 2018 bude individuálne fotografovanie portrétov žiakov. Žiaci budú fotografovaní len na základe Vašej objednávky - podpísania informovaného súhlasu. Žiaci dostanú informované súhlasy, ktoré v prípade záujmu treba vypísať a odovzdať pani učiteľke triednej. Informáciu o cenách a informovaný súhlas nájdete v prílohe.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 16. 11. 2018
  • Fotogaléria