• Úradné hodiny počas prázdnin:

    UTOROK: 13.00 - 16.00 hod.

    ŠTVRTOK: 9.00 - 12.00 hod

     

    Úradné hodiny:

    UTOROK: 14.00 - 16.00 hod.

    ŠTVRTOK: 14.00 - 16.00 hod.

    • stretnutie s vedením školy je možné dohodnúť aj individuálne - telefonicky alebo mailom na adrese info@skolalamac.sk
    • stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy si môžete dohodnúť mailom na individuálnych adresách zamestnancov zloženej - priezvisko@skolalamac.sk (slovo priezvisko treba nahradiť priezviskom učiteľa/ľky alebo vychovávateľa/ľky)