• Školský klub detí

      Dňa 21. 12. 2018 bude Školský klub detí otvorený do 16.00 hod. z prevádzkových dôvodov. Prosíme rodičov, aby prišli vyzdvihnúť deti do tohoto času, prípadne deti mali lístok, že môžu odísť samé domov alebo v sprievode inej osoby.

     • Zmena školského poriadku

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe zistených skutočností ohľadom doterajšieho nerešpektovania zákazu používania mobilných telefónov v škole, sme upravili školský poriadok. V ňom sme vyšpecifikovali výchovné opatrenia týkajúce sa porušovania pravidiel ohľadom mobilných telefónov (nájdete vyznačené v texte žltým).

     • Vianočná besiedka

      Srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku žiakov školy, ktorá bude dňa 18. 12. 2018 o 17.00 hod. v kine Lamač.

      Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov Vás chceme poprosiť, aby ste neodchádzali počas vystúpenia žiakov a pozreli si celý program. Urobíte tým radosť deťom, ktoré sa na vystúpenie spolu s pani učiteľkami pripravovali.

     • Vianočné tvorivé dielne

      Pozývame Vás na Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať dňa 13. 12. 2018 v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. Vstupné do jednej dielne je 0,50 €.

      Zoznam dielní:

      Vianočný pohárik (dekor) + vianočný punč - I.B

      Vianočná sviečka - II.A

      sviečka v orechovej škrupinke - IV.A

      sobík - kuchynka - pečenie

     • Oznam ŠJ pre rodičov žiakov 1. a 2.stupňa

      Vážení rodičia, prosíme vás o úhradu alebo zdokladovanie platby stravného za mesiac december 2018, ktoré má byť uhradené k 1.12.2018.

      Ak ste tak urobili, ďakujeme.

      V prípade, že žiak nemá zloženku, môžete nás kontaktovať na tel: 02/647 81 756 , e-mail: sjlamac@gmail.com.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 18. 12. 2018
  • Fotogaléria