• Informácie k školskému stravovaniu

    • Oznam pre zákonných zástupcov stravníkov v Školskej jedálni, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava

     Milí rodičia,

     oznamujeme Vám, že za mesiac september 2019 bola Vášmu dieťaťu vystavená poštová poukážka v plnej výške stravného, neznížená o dotáciu 1,20 € z dôvodu, že táto dotácia bude poskytnutá z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny až 25.09.2019. Preplatok stravného za mesiac september bude vyúčtovaný na konci školského roku.

     _____________________________________________________________________________________________________

     2. septembra 2019 bude obed v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.

     Žiaci sú automaticky prihlásení na obed. Žiaci, ktorí nepôjdu na obed musí zákonný zástupca odhlásiť, pretože dieťa ktoré nebude odhlásené a neodoberie stravu / neodčípne sa pri výdaji / bude musieť stravu zaplatiť v plnej výške I.st. - 1,15 € a II.st. 1,23 €. 

     Na konci školského roku 2018/2019 ste vypĺňali prihlášky na stravovanie. Tí, ktorí prihlášku nevyplnili a neodovzdali, nemajú príspevok na stravu a platia obed v plnej výške. Prihlášku (zápisný lístok) si môžete stiahnúť tu (ZaPISNY_LISTOK_-_ZS_s_vyskou_stravneho.doc). Prihlášku treba odovzdať nejneskôr 2. 9. 2019 do 8.00 hod. 

     _____________________________________________________________________________________________________

     Vzhľadom na možnosť prijať dotáciu od štátu  na príspevok na stravovanie žiakov, všetci žiaci musia vypísať prihlášky na stravovanie. Dňa 24. 6. dostali žiaci dve prihlášky na stravovanie. Jednu treba do 28. 6. priniesť podpísanú späť vedúcej školskej jedálne. V prípade, že žiak nie je prítomný v škole, je možné odovzdať prihlášku dodatočne do 31. 8. 2019 vedúcej školskej jedálne.

     Ak neprinesieť vypísanú prihlášku, tak nebude možné žiadať na Vaše dieťa dotáciu na stravovanie. prihlaska_na_stravovanie_-_ZS.doc

      

     ____________________________________________________________________________________________________

     Prváci sa môžu prihlásiť na stravu v dňoch 30. - 31. 8. 2018 v čase od 8.00 do 15.00 hod. Prípadne 3. 9.  do 8.00 hod.

     Žiaci 2. - 9. ročníka v školskom roku 2018/2019

     Žiaci, ktorí sa stravovali v minulom školskom roku sú automaticky prihlásení na stravu od 3. 9. 2018.
     V prípade, že sa v školskom roku 2018/2019 straovať nechcú, sú povinní sa odhlásiť v kancelárii školskej jedálne v ZŠ.
     Zloženky na september si môžeta vyzdvihnúť v pracovných dňoch do 31. 8.  v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

     Prihláška na stravovanie - Prihlaska_na_stravovanie.doc