• Krúžky

  •  

   Dňa 11. 9. dostanú všetci žiaci vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz môže žiak použiť na jeden krúžok organizovaný školou. Hodnota poukazu je 32,- €/školský rok. Ak si vyberie žiak z ponuky krúžkov školy, tak rodič podpíše vzdelávací poukaz, na zadnú stranu poukazu napíše krúžok, na ktorý chce vzdelávací poukaz použiť a odovzdá poukaz triednej pani učiteľke do 22. 9. 2020.

   Na krúžky sa budú žiaci prihlasovať online prostredníctvom Edupage. Online prihlasovanie bude otvorené od 16. 9. 2020. Na každý krúžok je určený maximálny počet žiakov. Po naplnení počtu bude prihlasovanie v danom krúžku zastavené. V prípade uvoľnenia miest bude prihlasovanie otvorené v druhom kole.

    

   Žiaci sa môžu prihlásiť  na viac krúžkov. Na jeden môžu použiť vzdelávací poukaz a ďalšie môžu uhradiť na OZ Pomoc školstvu v LamačiSK68 0200 0000 0018 4731 4253 do správy pre prijímateľa uvediete: meno a priezvisko žiaka, triedu a názov krúžku.

   Cena krúžku je 32,-€/školský rok. Poplatok sa uhrádza v plnej sume na začiatku činnosti krúžku. Prihlásenie si treba rozmyslieť, lebo poplatok je na celý školský rok a nevraciame ho.

   Týždenný rozpis krúžkov - kruzky_tyzdenny_prehlad_2020__2021.pdf

   Karta krúžku - zoznam -  Zoznam_kruzkov_-_karta_kruzku_2020_2021.pdf

    

   Zoznam krúžkov:

   Čarovná flauta (pre začiatočníkov/pre pokročilých) – Mgr. Lucia Samuhelová

   Programovanie pre 4. ročník – Mgr. Jana Gilová

   Animovanie pre 5. – 9. ročník – Mgr. Jana Gilová

   Matematický krúžok pre 5. ročník – Mgr. Jana Gilová

   Chemický krúžok – PaedDr. Beata Nagyová

   Angličtina pre 3. a 4. ročník – PaedDr. Beata Nagyová

   Príprava na testovanie 9 z matematiky – Mgr. Mária Grausová

   Príprava na testovanie 9 zo slovenčiny – Mgr. Alžbeta Horváthová

   Novinársky krúžok – Mgr. Slavomíra Karpačová

   Spoznávaj fenomény sveta – Mgr. Slavomíra Karpačová

   Športový krúžok pre II. stupeň – Mgr. Jana Božiková

   Florbal pre 3. - 4. ročník – Mgr. Richard Kovács

   Florbal pre 5. – 9. ročník – Mgr. Richard Kovács

   Netradičné športy (Hugalele, Ringo,...) – Mgr. Igor Katona

   Kreativ – Mgr. Požgayová Gabriela

   Nemecký jazyk – Mgr. Požgayová Gabriela

   Klasický tanec – balet a tanečná gymnastika (1. – 3. ročník) – PaedDr. Natália Navarská

   Literárno-dramatický krúžok (1. – 3. ročník) – PaedDr. Natália Navarská

   Taliančina (II. stupeň) – PaedDr. Natália Navarská

   Dejepisný krúžok (II. stupeň) – Mgr. Veronika Kováčová

    

   Krúžky, ktoré organizujú iné organizácie:

   Detská atletika :

   Mgr. Jozef Hladký - hladky@skolalamac.sk - telocvičňa ZŠ - pondelok, utorok, štvrtok - 15.00-16.00 hod.

    

   Bedminton:

   bedmintonový krúžok je určený pre deti od 3. triedy, bude bežať v malej telocvični v pondelok a piatok v časoch 16.00 – 17.00, bude vedený trénermi z Bedmintonového klubu Spoje Bratislava, ktorí ho vedú na škole už 43 rokov. Rakety aj košíky máme, treba si nosiť iba úbor do telocvične. Platí sa 10 euro mesačne, v prípade použitia vzdelávacieho poukazu sa poplatok znižuje o hodnotu poukazu. V prípade záujmu môžu žiaci prestúpiť do športového bedmintonového klubu, kde sa trénuje trikrát týždenne dve hodiny a chodí sa na súťaže. - RNDr. Filip Guldan, CSc., Studenohorská 30, vedúci bedmintonovej prípravy mládeže v Lamači, mobil 0917 790 647,  mail filip.guldan@socpoist.sk

    

   OZ Krúžky v škole tento školský rok ponúka:

   Keramika - pondelok 15.00 - 16.00 hod - cena 82 €/polrok

   Bojové športy a sebaobrana - utorok 15.00 - 16.00 hod. - cena 68 € / polrok

   Naprogramuj si robota - streda 14.00 - 15.00 hod. - cena 91 € /polrok

   Hip hop a moderný tanec - piatok 14.00 - 15.00 hod. - cena 68 €/polrok

   Krúžovatka - štvrtok 15.00 - 16.00 hod. - cena 91 € / polrok

   bližšie informácie o prihlasovaní  - ZS_Malokarpatske_namestie_pdf.pdf

    

   Šachová akadémia:

   šachový krúžok - štvrtok 14.30 - 15.30, prvá hodiny  bude 8.10. 2020 - sachovaakademia@gmail.com, cena 60 €/polrok - Sachovy_kruzok_ZS_Malokarpatske_nam_2020.jpg

    

   Výtvarniček: 

   lektorka: Mgr. art. Alena Bušfy Timkovičová - 2 skupiny (1. - 2. ročník) od 6.10.2020 - utorky - cena 84 €  VYTVARNICEK_v_skole_2020_21.pdf

    

   Beni Tím:

   športový krúžok - telocvičňa školy - pondelok a streda - 15.00 - 16.00 hod. /16.30 - 17.30 hod. 

   http://benitim.sk, vedenie.beniklub@gmail.com  

   názov kurzu:                  myTEEN 

   určené pre deti:             11 - 15 rokov 

   krátky popis kurzu:  športovo vzdelávací program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe, nasledovať zdravý a vyrovnaný životný štýl.

   dni a časy:                     PONDELOK  od 15:00 - 16:00 hod. (malá telocvičňa)

                                           STREDA od 15:00 - 16:00 hod. (veľká telocvičňa)  

   miesto:                           malá, veľká telocvičňa ZŠ Malokarpatské nám.

   podrobný popis kurzu: Špeciálny program pre dievčatá, ktoré chcú nájsť cestu k sebe, nasledovať zdravý a vyrovnaný životný štýl.

   Celoročný kurz pozostáva z tréningov a skupinových  stretnutí s tútorkami. Dievčatá sa dozvedia novinky  o zdravom životnom štýle, ako dbať o svoju fyzičku a

   psychohygienu a osvoja si pritom zdravé návyky a vzorce správania, ktoré ich budú sprevádzať aj do dospelosti. Dievčatá sa budú môcť pýtať na to čo ich najviac

   zaujíma a odpovedia im a odpovede im pomôžu nájsť odborníci. Pohyb v telocvični si dievčatá vykladajú aj podľa svojej chuti, pre ne vyškolení  tréneri ich prevedú

   crossfitom, jogou, kin balom,fresbeesebeobranou, loptovými športami, fitness cvičením

    

   V škole pracuje Základná umelecká škola Jozefa Kresánka v troch odboroch:

   literárno - dramatický odbor

   tanečný odbor

   výtvarný odbor

   Vzdelávacie poukazy, ktoré chcete dať ZUŠ - nenoste do školy, ale priamo do ZUŠ.