• Rada rodičov

   • Zoznam zástupcov za triedy:

    I.A Eva Janatová 

    I.B Ing. Eugen Dynka

    I.C Mária Zemanová 

    II.A Martin Požgay

    II.B Jana Chmolová

    II.C Mgr. Zuzana Horníková

    III.A Ing. Ganna Koszeghy

    III.B Mgr. Barbora Liptáková

    III.C Mgr. Michal Staňo 

    IV.A  Zuzana Králiková 

    IV.B Miroslava Bruteničová

    IV.C Ing. arch. Lenka Halinárová

    V.A Michaela Páleníková 

    V.B Mgr. Martin Jícha

    V.C Ing. Lucia Šenkýřová 

    VI.A Mgr. Eva Tonkovičová

    VI.B  Ing. Jozefína Nedveďová

    VII.A Jana Bruteničová

    VII.B JUDr. Milina Schifferdeckerová

    VII.C Mgr. Ľubica Kuceková

    VIII.A Martin Jakubík

    VIII.B Ing. Lenka Martonová

    IX.A  Mgr. Mária Šimončičová

    IX.B MUDr. Elena Janvarsová 

    Zápisnica zo zasadania Rady rodičov - 17. 10. 2019 - Rada_rodicov_-_zapisnica__17.10.2019.pdf

    .