• Voľné pracovné miesto

     • Hľadáme učiteľku II. stupňa ZŠ na predmet hudobná výchova na 10 hodín týždenne od 3. 12. 2018 do konca školského roka. Potrebné je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru.

      Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefonnom čísle 0904 765 188 alebo mailom - info@skolalamac.sk, prípadne osobne u riaditeľky školy.

     • Odstávka vody v škole 13.11.2018

     • Dňa 13. 11. 2018 bude v čase medzi 9.00 - 12.00 hod. dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu.
      Prosíme pridajte deťom dostatok tekutín na pitie. Obed v školskej jedálni bude zabezpečený ako suchá strava: obložená bageta šunkou, syrom a zeleninou, džús pomarančový 250ml, ovocie.

      Odhlásenie stravy na tento deň (13.11.) je možné do 12.11.2018 do 12.00.hod z dôvodu zabezpečenia tovaru. V prípade náhleho ochorenia je možné si prísť bagetu prevziať do školskej jedálne.

      Vedúca ŠJ tiež prosí rodičov žiakov, ktorí nemajú uhradené stravné na november, aby tak urobili čo najskôr, nakoľko v opačnom prípade nebude možné deťom vydať stravu od 12.11.2018.

        

     • Rodičovské stretnutie

     • Zasadanie pedagogickej rady a rodičovské stretnutie.

      Pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12. 11. 2018 v čase od 17.00 hod. Rodičovskému stretnutiu predchádza zasadanie pedagogickej rady k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov za I. štvrťrok školského roku 2018/2019.  Bližšie inštrukcie (napr. či bude mať trieda konzultačné alebo triedne rodičovské stretnutie) zadáva triedna pani učiteľka.

      Triedy 2.A a 2.C budú mať triedne rodičovské stretnutie individuálne z dôvodu ochorenia pani učiteliek triednych. Rodičia však môžu prísť konzultovať výsledky žiakov s učiteľmi predmetov, ktoré učia iní učitelia ako triedne pani učiteľky (napr. anglický jazyk) 

     • Riaditeľské voľno, štátne sviatky a jesenné prázdniny

     • 29. 10. 2018 - riaditeľské voľno

      30. 10. 2018 - štátny sviatok

      31. 10. 2018 - jesenné prázdniny

      1. 11. 2018 - deň pracovného pokoja

      2. 11. 2018 - jesenné prázdniny

      NR SR na deň 30. 10. 2018 (utorok) vyhlásila výnimočný štátny sviatok k 100. Výročiu vzniku ČSR. V dňoch 31. 10. – 2. 11. 2018 (streda – piatok) sú jesenné prázdniny žiakov v zmysle POP na rok 2018/2019.  Pričom 1. 11. 2018 je vyhlásený ako deň pracovného pokoja - Sviatok všetkých svätých. Preto 29. 10. 2018 z prevádzkových dôvodov majú žiaci riaditeľské voľno. Celý týždeň od  29. 10. 2018 - 2. 11. 2018 nebude prebiehať vyučovanie. 

     • Fotografovanie portrétov

     • 17. 10. 2018 bude individuálne fotografovanie portrétov žiakov. Žiaci budú fotografovaní len na základe Vašej objednávky - podpísania informovaného súhlasu. Žiaci dostanú informované súhlasy, ktoré v prípade záujmu treba vypísať a odovzdať pani učiteľke triednej. Informáciu o cenách a informovaný súhlas  nájdete v prílohe.

     • Hore hájom

     • Dňa 4. 10. 2018 organizuje MÚ MČ Lamač pre žiakov I. stupňa základnej školy preteky na bicykli. Štart žiakov bude postupne po triedach  8.30 - tretiaci, 9.30 - druháci, 10.30 - prváci a 11.30 štvrtáci. Pretekať budú žiaci, ktorí budú mať funkčný bicykel a prilbu (prípadne chrániče na lakte a kolená - nie je povinné).  

     • Oznam školskej jedálne

     • Vedúca ŠJ upozorňuje rodičov, že stravné za mesiac október 2018 sú povinní uhradiť do 30.septembra. Ďakujeme.

     • LaBeh

     • Dňa 27. 9. 2018 budú mať žiaci v rámci Európskeho týždňa športu bežecké preteky LaBeh. 1. - 3. hodinu budú súťažiť žiaci I. stupňa a 4. - 6. hodinu žiaci II. stupňa.

     • Šarkaniáda

     • Žiaci I. stupňa majú v dňoch 20. a 21. 9. šarkaniádu.

      rozpis: 1. ročník - 21. 9. - 1. - 2. vyučovaciu hodinu, 2. ročník  - 21. 9. - 3. - 4. vyučovaciu hodinu,

      3. ročník  - 20. 9. - 1. - 2. vyučovaciu hodinu, 4. ročník - 20. 9. - 3. a 4. vyučovaciu hodinu.

     • Pravidlá vzájomného fungovania

     •  

      Vážení rodičia,

       

      Minulý školský rok sme sa stretli s mnohými nepochopeniami z Vašej strany ohľadom niektorých vecí týkajúcich sa fungovania školy a hlavne práce učiteľov a vychovávateľov. Väčšinu nášho pracovného času sa venujeme priamo Vašim deťom a zostáva nám málo času na prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň, oprava prác a testov žiakov, vedenie doučovaní a krúžkov a mnoho ďalších povinností. Radi by sme boli, keby ste brali nižšie uvedené body ako snahu zlepšiť daný stav a predísť nedorozumeniam.

       

     • Školská psychologička - konzultácie

     • Ponuka pre rodičov žiakov ZŠ Lamač ohľadne konzultácií so školskou psychologičkou.

      Konzultačné hodiny: denne od 9.30 do 15.30.

      V prípade potreby je možné organizovať aj skupinové stretnutia rodičov zamerané na psychologickú podporu a poradenstvo.

      Teším sa na spoluprácu.                                         L. Žáková

     • Fotoalbum školy

     • Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

      Rozhýb svoju školu. Organizácia Octagon zorganizovala pre žiakov I. stupňa  aktivity po stanovištiach. 

     • Fotoalbum školy

     • Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

      Privítanie prvákov na začiatku školského roka 2018/2019 v kine Lamač. Prvákov privítala riaditeľka školy Mgr. Alena Petáková. Pani učiteľka materskej školy pani Mazancová sa rozlúčila za pani učiteľky zo škôlky, pán starost Ingr. Peter Šramko obdaroval prvákov knižkov a vystúpili deti z Divadielka po hájom, na flautách zahrali žiačky z krúžku Čarovná flauta, žiačky 4.C predniesli básničku a príhovor. Tak teda vitajte prváci a nech sa Vám u nás darí!

     • Rodičovské stretnutie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (integrovaných žiakov)

     • Pozývame Vás na stretnutie rodičov integrovaných žiakov,  ktoré bude dňa 12. 9. 2018 o 17.00 hod. v zborovni školy. 

      Prosíme, aby prišli aj rodičia, ktorí zvažujú integráciu svojho dieťaťa. Štát menil podmienky integrácie a preto je dôležité si vypočuť, čo čaká Vaše dieťa v rámci integrácie. 

     • Rodičovské stretnutie

     • Pozývame Vás na stretnutie rodičov, ktoré bude dňa 10. 9. 2018 o 17.00 hod. v jednotlivých triedach.  

      Na stretnutí sa dozviete viac o chode školy a dostanete vzdelávací poukaz, ktorý môžete použiť na krúžok pre Vaše dieťa. Ak chcete vzdelávací poukaz použiť,  je potrebné ho odovzdať do 20. 9. 2018 späť pani učiteľke triednej. Poukaz musí byť podpísaný a na zadnej strane Vás prosíme napísať krúžok, na ktorý chcete poukaz použiť - je to možné len pre jeden krúžok, ktorý ste pre dieťa vybrali. 

      Pre dieťa môžete vybrať aj viac krúžkov, ale za každý ďalší krúžok sa platí poplatok 32,-€. 

      V škole pracujú aj krúžky iných organizácii a tie si samé určujú podmienky fungovania krúžku a teda aj výšku poplatkov.

     • Oznam pre rodičov žiakov 2.-9. ročníka - stravovanie

     • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné na september, aby tak urýchlene urobili.

      Žiakom, ktorí v pondelok 10.9. nebudú mať do 8.00 hod zdokladovanú platbu, nebude obed vydaný.

      Ďakujeme.

    • Opäť v škole !
     • Opäť v škole !

     • Školský rok 2018/2019 začína 3.septembra 2018.

      Ráno o 8.00 privítame prváčikov v kine Lamač, ostatní žiaci sa stretnú o 9.00 vo svojich triedach.

      Predpokladaný čas vyučovania je do 10.30, školská jedáleň bude podávať obed od 11.00, na stravu sú automaticky prihlásení všetci žiaci 2.-9.ročníka, kto obed nechce, musí sa do 8.00 odhlásiť.

      Prváci sa musia na obed prihlásiť.

      Školský klub detí bude 3.septembra fungovať len popoludní do 16.00, od 4.septembra od rána 6.30 do popoludnia 17.30.

    • Kam na strednú školu???
     • Kam na strednú školu???

     • Pomôcka ako sa zorientovať v ponuke štúdia na stredných školách.