• Zápis do prvého ročníka - Zapis_do_ZS_-_upravene.pdf

    Vzhľadom na situáciu ohľadne prevencie šírenia COVID - 19 a prerušenia vyučovania na školách a v súlade s opatreniami MŠVVaŠ SR sa zápis do prvého ročníka na školský rok 2020/2021  v Základnej škole na Malokarpatskom námestí 1 v Bratislave uskutoční v dňoch:

    15. 4. 2020  až 30. 4. 2020  - prostredníctvom elektronické prihlášky - https://skolalamac.edupage.org/register/

    Následne je potrebné prihlášku vytlačiť a podpísať. Podpísanú prihlášku môžete poslať:

    • poštou na adresu: Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava

    • elektronicky -  podpísanú oskenovanú prihlášku - na adresu: info@skolalamac.sk 

    • osobne - v dňoch 27. 4. až 30. 4. 2020 v čase od 14.00 do 17.00 hod.

    Pokiaľ máte problém vyplniť elektronickú prihlášku, prípadne ju vytlačiť, môžete prísť osobne (bez dieťaťa) v dňoch 27. 4. až 30. 4. 2020 v čase od 14.00 do 17.00 hod.

    Pri osobnom zápise je potrebné, aby prišli obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Priniesť je potrebné:

    • občiansky preukaz

    • rodný list dieťaťa, resp. výpis z knihy narodených zapisujúceho dieťaťa

    • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa (v danej situácii netreba aktuálne doklady).

    Pri elektronickom podaní prihlášky alebo podaní prihlášky poštou budeme overovať pravosť údajov v prihláške na začiatku školského roku. 

    Materiály k zápisu: