• Rada školy

   • Dňa 3. 12. 2018 boli do Rady školy kooptovaní noví zástupcovia za poslancov Mestkej časti Bratislava - Lamač.  Dňa 16. 1. 2019 bolo prvé zasadania Rady školy v novom zložení.

    Štatút Rady školy - Statut_Rady_skoly(1).pdf

    Zloženie Rady školy:

    Predseda: Ing. Andrej Trtala - zástupca za rodičov

    Zapisovateľka: Ing. Darina Hrádeková - zástupkyňa za nepedagogigckých zamestnancov

    Členovia: Mgr. Barbora Liptáková - zástupkyňa za rodičov
                    Jana Bruteničová - zástupkyňa za rodičov
                     Mgr. Mária Šimončičová - zástupkyňa za rodičov
                     Mgr. Petronela Klačanská, PhD. - zástupkyňa za poslancov MČ BA Lamač
                     Martina Ondrišová MSc. - zástupkyňa za poslancov MČ BA Lamač
                     Ing. Matúš Harmaňoš - zástupca za poslancov MČ BA Lamač
                     Mgr. Hana Ifková - zástupkyňa za MÚ MČ BA Lamač
                     Mgr. Jana Rovenská - zástupkyňa za pedagogických zamestnancov
                     Mgr. Júlia Parová - zástupkyňa za pedagogických zamestnancov