• Informácie k 3. 9. 2018

   • Prváci sa môžu prihlásiť na stravu v dňoch 30. - 31. 8. 2018 v čase od 8.00 do 15.00 hod. Prípadne 3. 9.  do 8.00 hod.

    Žiaci 2. - 9. ročníka v školskom roku 2018/2019

    Žiaci, ktorí sa stravovali v minulom školskom roku sú automaticky prihlásení na stravu od 3. 9. 2018.
    V prípade, že sa v školskom roku 2018/2019 straovať nechcú, sú povinní sa odhlásiť v kancelárii školskej jedálne v ZŠ.
    Zloženky na september si môžeta vyzdvihnúť v pracovných dňoch do 31. 8.  v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

    Prihláška na stravovanie - Prihlaska_na_stravovanie.doc