• Fotoalbum školy

     • Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

      Rozhýb svoju školu. Organizácia Octagon zorganizovala pre žiakov I. stupňa  aktivity po stanovištiach. 

     • Fotoalbum školy

     • Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

      Privítanie prvákov na začiatku školského roka 2018/2019 v kine Lamač. Prvákov privítala riaditeľka školy Mgr. Alena Petáková. Pani učiteľka materskej školy pani Mazancová sa rozlúčila za pani učiteľky zo škôlky, pán starost Ingr. Peter Šramko obdaroval prvákov knižkov a vystúpili deti z Divadielka po hájom, na flautách zahrali žiačky z krúžku Čarovná flauta, žiačky 4.C predniesli básničku a príhovor. Tak teda vitajte prváci a nech sa Vám u nás darí!

     • Rodičovské stretnutie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (integrovaných žiakov)

     • Pozývame Vás na stretnutie rodičov integrovaných žiakov,  ktoré bude dňa 12. 9. 2018 o 17.00 hod. v zborovni školy. 

      Prosíme, aby prišli aj rodičia, ktorí zvažujú integráciu svojho dieťaťa. Štát menil podmienky integrácie a preto je dôležité si vypočuť, čo čaká Vaše dieťa v rámci integrácie. 

     • Rodičovské stretnutie

     • Pozývame Vás na stretnutie rodičov, ktoré bude dňa 10. 9. 2018 o 17.00 hod. v jednotlivých triedach.  

      Na stretnutí sa dozviete viac o chode školy a dostanete vzdelávací poukaz, ktorý môžete použiť na krúžok pre Vaše dieťa. Ak chcete vzdelávací poukaz použiť,  je potrebné ho odovzdať do 20. 9. 2018 späť pani učiteľke triednej. Poukaz musí byť podpísaný a na zadnej strane Vás prosíme napísať krúžok, na ktorý chcete poukaz použiť - je to možné len pre jeden krúžok, ktorý ste pre dieťa vybrali. 

      Pre dieťa môžete vybrať aj viac krúžkov, ale za každý ďalší krúžok sa platí poplatok 32,-€. 

      V škole pracujú aj krúžky iných organizácii a tie si samé určujú podmienky fungovania krúžku a teda aj výšku poplatkov.

     • Oznam pre rodičov žiakov 2.-9. ročníka - stravovanie

     • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné na september, aby tak urýchlene urobili.

      Žiakom, ktorí v pondelok 10.9. nebudú mať do 8.00 hod zdokladovanú platbu, nebude obed vydaný.

      Ďakujeme.

    • Opäť v škole !
     • Opäť v škole !

     • Školský rok 2018/2019 začína 3.septembra 2018.

      Ráno o 8.00 privítame prváčikov v kine Lamač, ostatní žiaci sa stretnú o 9.00 vo svojich triedach.

      Predpokladaný čas vyučovania je do 10.30, školská jedáleň bude podávať obed od 11.00, na stravu sú automaticky prihlásení všetci žiaci 2.-9.ročníka, kto obed nechce, musí sa do 8.00 odhlásiť.

      Prváci sa musia na obed prihlásiť.

      Školský klub detí bude 3.septembra fungovať len popoludní do 16.00, od 4.septembra od rána 6.30 do popoludnia 17.30.

    • Kam na strednú školu???
     • Kam na strednú školu???

     • Pomôcka ako sa zorientovať v ponuke štúdia na stredných školách.
    • Mobilní používatelia
     • Mobilní používatelia

     • Milí mobilní používatelia,

      Váš rozvrh si môžete skontrolovať aj na Vašom mobilnom zariadení. Ak máte iPad, iPhone alebo Android zariadenie, môžete si stiahnuť natívnu aplikáciu pre Vaše zariadenie.

      Pre viac informácii, pozrite prosím mobile.edupage.org