• Riaditeľské voľno, štátne sviatky a jesenné prázdniny

     • 29. 10. 2018 - riaditeľské voľno

      30. 10. 2018 - štátny sviatok

      31. 10. 2018 - jesenné prázdniny

      1. 11. 2018 - deň pracovného pokoja

      2. 11. 2018 - jesenné prázdniny

      NR SR na deň 30. 10. 2018 (utorok) vyhlásila výnimočný štátny sviatok k 100. Výročiu vzniku ČSR. V dňoch 31. 10. – 2. 11. 2018 (streda – piatok) sú jesenné prázdniny žiakov v zmysle POP na rok 2018/2019.  Pričom 1. 11. 2018 je vyhlásený ako deň pracovného pokoja - Sviatok všetkých svätých. Preto 29. 10. 2018 z prevádzkových dôvodov majú žiaci riaditeľské voľno. Celý týždeň od  29. 10. 2018 - 2. 11. 2018 nebude prebiehať vyučovanie. 

     • Fotografovanie portrétov

     • 17. 10. 2018 bude individuálne fotografovanie portrétov žiakov. Žiaci budú fotografovaní len na základe Vašej objednávky - podpísania informovaného súhlasu. Žiaci dostanú informované súhlasy, ktoré v prípade záujmu treba vypísať a odovzdať pani učiteľke triednej. Informáciu o cenách a informovaný súhlas  nájdete v prílohe.

     • Hore hájom

     • Dňa 4. 10. 2018 organizuje MÚ MČ Lamač pre žiakov I. stupňa základnej školy preteky na bicykli. Štart žiakov bude postupne po triedach  8.30 - tretiaci, 9.30 - druháci, 10.30 - prváci a 11.30 štvrtáci. Pretekať budú žiaci, ktorí budú mať funkčný bicykel a prilbu (prípadne chrániče na lakte a kolená - nie je povinné).