• Oznam školskej jedálne

     • Vedúca ŠJ upozorňuje rodičov, že stravné za mesiac október 2018 sú povinní uhradiť do 30.septembra. Ďakujeme.

     • LaBeh

     • Dňa 27. 9. 2018 budú mať žiaci v rámci Európskeho týždňa športu bežecké preteky LaBeh. 1. - 3. hodinu budú súťažiť žiaci I. stupňa a 4. - 6. hodinu žiaci II. stupňa.

     • Šarkaniáda

     • Žiaci I. stupňa majú v dňoch 20. a 21. 9. šarkaniádu.

      rozpis: 1. ročník - 21. 9. - 1. - 2. vyučovaciu hodinu, 2. ročník  - 21. 9. - 3. - 4. vyučovaciu hodinu,

      3. ročník  - 20. 9. - 1. - 2. vyučovaciu hodinu, 4. ročník - 20. 9. - 3. a 4. vyučovaciu hodinu.

     • Pravidlá vzájomného fungovania

     •  

      Vážení rodičia,

       

      Minulý školský rok sme sa stretli s mnohými nepochopeniami z Vašej strany ohľadom niektorých vecí týkajúcich sa fungovania školy a hlavne práce učiteľov a vychovávateľov. Väčšinu nášho pracovného času sa venujeme priamo Vašim deťom a zostáva nám málo času na prípravu na vyučovanie na nasledujúci deň, oprava prác a testov žiakov, vedenie doučovaní a krúžkov a mnoho ďalších povinností. Radi by sme boli, keby ste brali nižšie uvedené body ako snahu zlepšiť daný stav a predísť nedorozumeniam.

       

     • Školská psychologička - konzultácie

     • Ponuka pre rodičov žiakov ZŠ Lamač ohľadne konzultácií so školskou psychologičkou.

      Konzultačné hodiny: denne od 9.30 do 15.30.

      V prípade potreby je možné organizovať aj skupinové stretnutia rodičov zamerané na psychologickú podporu a poradenstvo.

      Teším sa na spoluprácu.                                         L. Žáková

     • Fotoalbum školy

     • Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

      Rozhýb svoju školu. Organizácia Octagon zorganizovala pre žiakov I. stupňa  aktivity po stanovištiach. 

     • Fotoalbum školy

     • Do galérie Fotoalbum školy boli pridané fotografie.

      Privítanie prvákov na začiatku školského roka 2018/2019 v kine Lamač. Prvákov privítala riaditeľka školy Mgr. Alena Petáková. Pani učiteľka materskej školy pani Mazancová sa rozlúčila za pani učiteľky zo škôlky, pán starost Ingr. Peter Šramko obdaroval prvákov knižkov a vystúpili deti z Divadielka po hájom, na flautách zahrali žiačky z krúžku Čarovná flauta, žiačky 4.C predniesli básničku a príhovor. Tak teda vitajte prváci a nech sa Vám u nás darí!

     • Rodičovské stretnutie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (integrovaných žiakov)

     • Pozývame Vás na stretnutie rodičov integrovaných žiakov,  ktoré bude dňa 12. 9. 2018 o 17.00 hod. v zborovni školy. 

      Prosíme, aby prišli aj rodičia, ktorí zvažujú integráciu svojho dieťaťa. Štát menil podmienky integrácie a preto je dôležité si vypočuť, čo čaká Vaše dieťa v rámci integrácie. 

     • Rodičovské stretnutie

     • Pozývame Vás na stretnutie rodičov, ktoré bude dňa 10. 9. 2018 o 17.00 hod. v jednotlivých triedach.  

      Na stretnutí sa dozviete viac o chode školy a dostanete vzdelávací poukaz, ktorý môžete použiť na krúžok pre Vaše dieťa. Ak chcete vzdelávací poukaz použiť,  je potrebné ho odovzdať do 20. 9. 2018 späť pani učiteľke triednej. Poukaz musí byť podpísaný a na zadnej strane Vás prosíme napísať krúžok, na ktorý chcete poukaz použiť - je to možné len pre jeden krúžok, ktorý ste pre dieťa vybrali. 

      Pre dieťa môžete vybrať aj viac krúžkov, ale za každý ďalší krúžok sa platí poplatok 32,-€. 

      V škole pracujú aj krúžky iných organizácii a tie si samé určujú podmienky fungovania krúžku a teda aj výšku poplatkov.

     • Oznam pre rodičov žiakov 2.-9. ročníka - stravovanie

     • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné na september, aby tak urýchlene urobili.

      Žiakom, ktorí v pondelok 10.9. nebudú mať do 8.00 hod zdokladovanú platbu, nebude obed vydaný.

      Ďakujeme.