• Opäť v škole !
     • Opäť v škole !

     • Školský rok 2018/2019 začína 3.septembra 2018.

      Ráno o 8.00 privítame prváčikov v kine Lamač, ostatní žiaci sa stretnú o 9.00 vo svojich triedach.

      Predpokladaný čas vyučovania je do 10.30, školská jedáleň bude podávať obed od 11.00, na stravu sú automaticky prihlásení všetci žiaci 2.-9.ročníka, kto obed nechce, musí sa do 8.00 odhlásiť.

      Prváci sa musia na obed prihlásiť.

      Školský klub detí bude 3.septembra fungovať len popoludní do 16.00, od 4.septembra od rána 6.30 do popoludnia 17.30.