• Ponuka práce

     • Základná škola ponúka prácu na pracovnú pozíciu - školník (kurič, záhradník). Požadované vzdelanie SOŠ, bezúhonnosť (bez záznamu v registri trestov), manuálne zručnosti - základné údržbárske práce (vodoinštalatérske, maliarske a murárske, elektrikárske, stolárske a pod. Bližšie informácie môžete získať telefonicky na čísle 02/ 64780640 alebo mailom na adrese: info@skolalamac.sk.

     • Súťaž o najkrajšiu nástenku

     • Žiacky parlament organizoval súťaž o najkrajšiu vianočnú nástenku. Na I. stupni vyhrala trieda 3.B  a na II. stupni mali najkrajšiu nástenku žiaci 6.A. Špeciálnu cenu dostala 6.B za najkrajšie vyzdobenú triedu.

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny  začínajú 24. 12. 2018 a končia 7. 1. 2019. Poslený deň v škole je 21. 12. 2018 (piatok). V tento deň končí vyučovanie po 5. hodine. Žiaci počas 3. - 5. hodiny majú Vianočnú burzu. Školský klub detí je do 16.00 hod. Po prázdninách sa začína vyučovanie 8. 1. 2019 (utorok).

      Prajem všetkým krásne sviatku v kruhu najbližších, veľa spoločných chvíľ s deťmi a v novom roku veľa zdravia šťastia, vzájomného porozumenia, tolerancie a lásky, Mgr. Alena Petáková.

     • Školský klub detí

     • Dňa 21. 12. 2018 bude Školský klub detí otvorený do 16.00 hod. z prevádzkových dôvodov. Prosíme rodičov, aby prišli vyzdvihnúť deti do tohoto času, prípadne deti mali lístok, že môžu odísť samé domov alebo v sprievode inej osoby.

     • Zmena školského poriadku

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      na základe zistených skutočností ohľadom doterajšieho nerešpektovania zákazu používania mobilných telefónov v škole, sme upravili školský poriadok. V ňom sme vyšpecifikovali výchovné opatrenia týkajúce sa porušovania pravidiel ohľadom mobilných telefónov (nájdete vyznačené v texte žltým).

      Vážení rodičia,

      žiadame Vás o dôslednú kontrolu toho, ako Vaše deti používajú mobilný telefón a čo zverejňujú prostredníctvom internetu. Boli zverejnené videá a fotky učiteľov a spolužiakov, ktoré boli urobené v čase vyučovania. Zároveň k nim boli priložené nevhodné komentáre. Toto všetko už prekročilo hranice slušnosti a tolerancie. Všetci učitelia tejto školy sa snažia byť ústretoví k žiakom, robia rôzne aktivity na spestrenie vyučovacieho procesu, učitelia sa pripravujú na vyučovanie, aby ho obohatili novinkami, zapájajú školu do rôznych projektov, týkajúcich sa vyučovacieho procesu a za to si naozaj ani jeden učiteľ nezaslúži takéto neúctivé správanie. Prosíme Vás o vysvetlenie Vašim deťom, že zákony, vyhlášky a ostatné legislatíva, ako aj morálne správanie sa a úcta k ľuďom navzájom platí aj pre nich. V tomto prípade máme na mysli hlavne vyhlášku o základnej škole, zákon o ochrane osobných údajov, trestný zákon  a v neposlednom rade školský poriadok. V rámci zasadania Rady rodičov dňa 3. 12. 2018 sme informovali zástupcov jednotlivých tried o uvedených problémoch. Žiaci boli informovaní o zmene školského poriadku dňa 10. 12. 2018 prostredníctvom školského rozhlasu a triedníckych hodín.

     • Vianočná besiedka

     • Srdečne Vás pozývame na Vianočnú besiedku žiakov školy, ktorá bude dňa 18. 12. 2018 o 17.00 hod. v kine Lamač.

      Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov Vás chceme poprosiť, aby ste neodchádzali počas vystúpenia žiakov a pozreli si celý program. Urobíte tým radosť deťom, ktoré sa na vystúpenie spolu s pani učiteľkami pripravovali.

     • Vianočné tvorivé dielne

     • Pozývame Vás na Vianočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať dňa 13. 12. 2018 v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. Vstupné do jednej dielne je 0,50 €.

      Zoznam dielní:

      Vianočný pohárik (dekor) + vianočný punč - I.B

      Vianočná sviečka - II.A

      sviečka v orechovej škrupinke - IV.A

      sobík - kuchynka - pečenie

      výroba mydielok - I.D

      anjel a pohľadnica - III.C

     • Oznam ŠJ pre rodičov žiakov 1. a 2.stupňa

     • Vážení rodičia, prosíme vás o úhradu alebo zdokladovanie platby stravného za mesiac december 2018, ktoré má byť uhradené k 1.12.2018.

      Ak ste tak urobili, ďakujeme.

      V prípade, že žiak nemá zloženku, môžete nás kontaktovať na tel: 02/647 81 756 , e-mail: sjlamac@gmail.com.

     • Adopcia zvierat

     • Žiacky parlament zorganizoval zbierku zameranú na adopciu zvierat. Podarilosa nám adoptovať vlka čierneho a samca ťavy, Kamila. Zvieratka sp Malkia Parku. 

     • Technická olympiáda

     • Naši žiaci získali 2. miesto v Technickej olympiáde v okresnom kole. Gratulujeme

     • Deň s arboristom

     • Naši žiaci v rámci Stromu života vyhrali Deň s arboristom. Dňa 16. 11. 2018 sa konali ukážky práce arboristov a žiaci si skúsili aj prakticky lezenie na strom.

     • Voľné pracovné miesto

     • Hľadáme učiteľku/ľa I. stupňa ZŠ s nástupom od 1. 12. 2018 na 17 hodín. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru na primárne vzdelávanie žiakov.

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom - info@skolalamac.sk alebo telefonicky na čísle 02/64780640, 0904 765 188.

     • Testovanie 5

     • Dňa 21. 11. 2018 sa uskutoční celoslovenské Testovanie 5. Z organizačných dôvodov žiaci 6. - 9. ročníka nebudú mať vyučovanie - nejdú do školy. Žiaci I. stupňa sa učia s triednymi pani učiteľkami v rozsahu rozvrhu hodín. Stravovanie prebieha bez zmeny. Žiakov je treba zo stravy odhlásiť individuálne.

      20. 11. 2018 budú mať piataci v rámci prípravy na testovanie bloky slovenského jazyka a matematiky.

     • Voľné pracovné miesto

     • Hľadáme učiteľku II. stupňa ZŠ na predmet hudobná výchova na 10 hodín týždenne od 3. 12. 2018 do konca školského roka. Potrebné je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru.

      Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefonnom čísle 0904 765 188 alebo mailom - info@skolalamac.sk, prípadne osobne u riaditeľky školy.

     • Odstávka vody v škole 13.11.2018

     • Dňa 13. 11. 2018 bude v čase medzi 9.00 - 12.00 hod. dočasné prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu.
      Prosíme pridajte deťom dostatok tekutín na pitie. Obed v školskej jedálni bude zabezpečený ako suchá strava: obložená bageta šunkou, syrom a zeleninou, džús pomarančový 250ml, ovocie.

      Odhlásenie stravy na tento deň (13.11.) je možné do 12.11.2018 do 12.00.hod z dôvodu zabezpečenia tovaru. V prípade náhleho ochorenia je možné si prísť bagetu prevziať do školskej jedálne.

      Vedúca ŠJ tiež prosí rodičov žiakov, ktorí nemajú uhradené stravné na november, aby tak urobili čo najskôr, nakoľko v opačnom prípade nebude možné deťom vydať stravu od 12.11.2018.

        

     • Rodičovské stretnutie

     • Zasadanie pedagogickej rady a rodičovské stretnutie.

      Pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12. 11. 2018 v čase od 17.00 hod. Rodičovskému stretnutiu predchádza zasadanie pedagogickej rady k výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov za I. štvrťrok školského roku 2018/2019.  Bližšie inštrukcie (napr. či bude mať trieda konzultačné alebo triedne rodičovské stretnutie) zadáva triedna pani učiteľka.

      Triedy 2.A a 2.C budú mať triedne rodičovské stretnutie individuálne z dôvodu ochorenia pani učiteliek triednych. Rodičia však môžu prísť konzultovať výsledky žiakov s učiteľmi predmetov, ktoré učia iní učitelia ako triedne pani učiteľky (napr. anglický jazyk) 

     • Riaditeľské voľno, štátne sviatky a jesenné prázdniny

     • 29. 10. 2018 - riaditeľské voľno

      30. 10. 2018 - štátny sviatok

      31. 10. 2018 - jesenné prázdniny

      1. 11. 2018 - deň pracovného pokoja

      2. 11. 2018 - jesenné prázdniny

      NR SR na deň 30. 10. 2018 (utorok) vyhlásila výnimočný štátny sviatok k 100. Výročiu vzniku ČSR. V dňoch 31. 10. – 2. 11. 2018 (streda – piatok) sú jesenné prázdniny žiakov v zmysle POP na rok 2018/2019.  Pričom 1. 11. 2018 je vyhlásený ako deň pracovného pokoja - Sviatok všetkých svätých. Preto 29. 10. 2018 z prevádzkových dôvodov majú žiaci riaditeľské voľno. Celý týždeň od  29. 10. 2018 - 2. 11. 2018 nebude prebiehať vyučovanie. 

     • Fotografovanie portrétov

     • 17. 10. 2018 bude individuálne fotografovanie portrétov žiakov. Žiaci budú fotografovaní len na základe Vašej objednávky - podpísania informovaného súhlasu. Žiaci dostanú informované súhlasy, ktoré v prípade záujmu treba vypísať a odovzdať pani učiteľke triednej. Informáciu o cenách a informovaný súhlas  nájdete v prílohe.

     • Hore hájom

     • Dňa 4. 10. 2018 organizuje MÚ MČ Lamač pre žiakov I. stupňa základnej školy preteky na bicykli. Štart žiakov bude postupne po triedach  8.30 - tretiaci, 9.30 - druháci, 10.30 - prváci a 11.30 štvrtáci. Pretekať budú žiaci, ktorí budú mať funkčný bicykel a prilbu (prípadne chrániče na lakte a kolená - nie je povinné).